dinsdag 30 september 2014

De Beste Denkboeken

Thinking Man, Su Blackwell
In mijn eerste blog beloofde ik een aantal denkboeken te belichten. Ik had er toen al een paar op het oog, maar inmiddels stijgt het aantal interessante boeken flink! Een paar boeken heb ik aangeschaft en gelezen. Een groter aantal wacht geduldig tot mijn eerstvolgende vakantie...

Hieronder dus een korte beschrijving van 'de beste' denkboeken en aanverwante onderwerpen.

Weet/ken je nog een titel die ik over het hoofd heb gezien? Ik hoor het graag, dan voeg ik deze toe. Beter Denken begint hier... veel denkplezier!1. Beter Denken | Edward de Bono | ISBN: 9789043015110

De Bono beschrijft een aantal praktische, eenvoudige en effectieve methoden waarmee we onze manier van denken, beslissingen nemen en problemen oplossen kunnen verbeteren. 'U leert:
  • Uw denkprocessen te verbeteren door uw perceptie te ontwikkelen
  • Uw denkvaardigheden optimaal te benutten
  • Een onderscheid te maken tussen uw intelligentie en uw denken
  • Goede, toekomstgerichte beslissingen te nemen

U kunt beter leren denken dan u nu doet! Met dit boek ontdekt u hoe.'2. De Kunst van het Heldere Denken | Rolf Dobelli | ISBN: 9789023477624

Een miljoen jaar lang heeft de mens geleefd als jager of verzamelaar – en pas de laatste duizend jaar laat hij dat bestaan langzaam achter zich. Maar zo gemakkelijk komen we niet van onze prehistorische instincten af. Met name als we, in onze moderne omstandigheden, systematisch moeten denken, maar tegelijkertijd op oeroude emoties afgaan, gaat er van alles en nog wat fout. En die vergissingen kunnen behoorlijk verwoestend uitpakken. Rolf Dobelli neemt onze ergste fouten onder de loep en geeft advies hoe ze te vermijden.

We leren bijvoorbeeld waarom we onze eigen kennis stelselmatig overschatten; waarom iets niet juister wordt als miljoenen mensen het voor waar aanzien; waarom we theorieën blijven koesteren, zelfs als ze aantoonbaar onjuist zijn. Het boek is naast inhoudsvol ook op een humoristische wijze geschreven.3. Creativiteit Hoe? Zo! | Igor Byttebier | ISBN: 9789020950175
Een vernieuwend en inspirerend boek met de beste inzichten en tips om de creativiteit van jezelf en je organisatie beter te benutten.
Geïllustreerd met vele praktische voorbeelden.
Origineel vormgegeven, volledig in kleur met vele illustraties en schema's
Verrassend efficiënte methodes, zowel voor het bedenken van nieuwe ideeën als voor het uitwerken ervan.
Dit boek geeft de lezer een rondleiding in zijn eigen denken en helpt hem de eigen creativiteit te ontdekken. Ook wordt aandacht besteed aan het creatief proces en de creativiteit met de groep om te eindigen met creativiteitsmanagement. Het boek bestaat uit blauwe, rode en gele ruimtes die elk op een eigen wijze het creatief leerproces weergeven, respectievelijk qua inzicht, gevoel en inspiratie.
Het boek is geïllustreerd met vele schema's tekeningen, foto's, oefeningen en checklist.4. Ja-maar... Omdenken | Berthold Gunster | ISBN: 9789022996973
Dit praktische boekje laat in een notendop zien wat omdenken betekent en hoe je dat doet. Om in te bladeren, te grazen, ideeën op te doen, op het verkeerde been gezet te worden en vooral om je eigen creatieve vermogens te prikkelen. Kortom, om te kijken, denken en – vooral – creëren.

Berthold Gunster (1959) is grondlegger van de Ja-maar® filosofie. 

5. Beter leren Denken | Joke van Velzen | ISBN: 9789044128680
Het denken kan worden verbeterd door de denkvaardigheden te trainen. Maar is dat voldoende?
Via wetenschappelijke inzichten argumenteert dit boek dat het denken wordt verbeterd via het metacognitief denken. Metacognitief denken betekent kennis verwerven over de wijze waarop het denken wordt ingezet en gebruikt en deze kennis is essentieel in het verwerven van denkexpertise. Het verbeteren van het denken is in dit boek uitgewerkt als een lijn die loopt van het leren gebruiken van de denkvaardigheden tot en met het metacognitief denken.
Het oefenen van de denkvaardigheden met behulp van denkopdrachten is een eerste vereiste, maar het denken zal pas sterk verbeteren wanneer daarbij het metacognitief denken wordt aangesproken. Aan de hand van vele denkopdrachten wordt niet alleen het betoog ondersteund en de lezer uitgenodigd tot denken, maar wordt ook een lastig onderwerp als het denken zichtbaar gemaakt.


6. Het Slimme Onbewuste | Ap Dijksterhuis | ISBN: 9789035139435
Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het al als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden. Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat juist het onbewuste allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe menselijk gedrag werkt.


7. Creatief Denken | Edward de Bono | ISBN: 9789047002833

Van de hand van Edward de Bono, bestsellerauteur van onder meer Zes denkende hoofddeksels en Gym voor je geest, is er nu het allesoverkoepelende magnum opus: Creatief denken. Met dit boek wil hij ons aanzetten ons denken te vernieuwen. Veel conflicten en problemen van honger en oorlog tot onze eigen problemen thuis en op het werk blijven onopgelost. Niet omdat ze niet op te lossen zijn, maar doordat we ze al jaren- of eeuwenlang op dezelfde manier bekijken. We kunnen de oplossing eenvoudigweg nog niet bedenken. De Bono beschrijft in Creatief denken de ontwikkeling van ons denken, legt uit hoe ons brein werkt en reikt ons vervolgens simpele, praktische en effectieve technieken aan om creatief te denken. Enkele van deze technieken zijn bekend uit zijn vorige boeken, zoals het lateraal denken en de zes denkende hoofddeksels, andere zijn nieuw ontwikkeld. Met Creatief denken leggen we de denklat een stuk hoger en leren we slimmer denken, waardoor we zowel op persoonlijk als op zakelijk niveau problemen creatiever oplossen en succesvoller worden.

8. Creatief denken - 
101 ideeën om denkpatronen te doorbreken |
Rob Eastaway | ISBN: 
9789058777362
Ons verstand draait vaak op routine; we denken op onze eigen vertrouwde manier en gebruiken logica die we eerder met succes hebben toegepast. Dit kan ons het gevoel geven dat we vastzitten in een sleur. We geven originele gedachten geen kans, kunnen sommige problemen niet afdoende oplossen en laten veel mogelijkheden onbenut.
CREATIEF DENKEN bevat een scala aan originele denkwijzen die een frisse kijk geven op alle aspecten van het leven: werk, vrije tijd en relaties.
Onze gedachten worden begrensd door factoren waar we ons vaak niet van bewust zijn. Als we weten wat onze beperkingen zijn, kunnen we proberen onze blik te verruimen. Dit boek bevat veel inspirerende ideeën die daarbij kunnen helpen. Je krijgt technieken aangereikt voor het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen. Je leert ook je doelen op een praktische manier te verwezenlijken en je fantasie te gebruiken - zowel bij creatieve activiteiten als in het dagelijks leven.
Iedereen kan denkpatronen doorbreken en originele gedachten hebben.


9. 30 Days to Better Thinking and Better Living Through Critical Thinking | Richard Paul, Linda Elder | ISBN: 9780133092561
Better critical thinking can transform your life and help you improve every decision you make! Now, in just 30 days, master specific, easy-to-learn critical thinking techniques that help you cut through lies, gain insight, and make smarter choices in every area of your life -- from work and money to intimate relationships. World-renowned critical thinking experts Dr. Linda Elder and Dr. Richard Paul show how to overcome poor thinking habits caused by self-delusion or out-of-control emotions... clarify what you really want... recognize what you don’t know… ask better questions... resist brainwashing, manipulation, and hypocrisy... critically evaluate what you’re told by advertisers, politicians, your boss, and even your family… avoid worrying, conformism, and blame. Every day, you'll focus on a specific thinking habit, mastering practical strategies for achieving results, tracking your progress, gaining confidence, and getting smarter!


10. Unthink | Chris Paley | ISBN: 9781444779714
Your life is dominated by your unconscious mind: by thoughts you're unaware of and movements you don't realise you are making. Words, colours, mannerisms and other cues you don't realise are affecting you, change what you think. The confidence you have in your ability to reason and to consciously choose what to do is caused by a series of illusions that scientists are only just beginning to understand. The discovery of these illusions will change the way we see ourselves more than the discoveries of Darwin and Copernicus. Unthink explores the unconscious decisions we make, and covers a variety of topics, ranging from how we choose politicians and romantic partners to more abstract subjects such as whether we can consciously decide to move our fingers. The counter-intuitive observations that Chris makes in the book include: · If you want someone to fancy you, wear red and meet them somewhere frightening. · When waitresses repeat customers' orders back to them instead of just saying 'yes' they receive bigger tips. · To reduce your shopping bill, start at the beer and snacks end of the store and work backwards. · If you sit someone in an upright chair when you give them good news they will be prouder of their achievements. · Having a picture of your family on your desk might make you work harder, but you'll be rattier when you get home! Chris Paley shows us how we can understand ourselves and others better, by having a greater understanding of the way that the unconscious mind has an impact of the way we live our lives.11. Praktijkboek dynamische oordeelsvorming | Martin van den Broek | ISBN: 9789062388738

Hoe kun je een vergadering goed laten verlopen? Hoe krijgen gesprekken het gewenste resultaat? Hoe kom je tot een goed en gedragen besluit? Individuele beslissingen en groepsbesluiten bepalen wat er in de wereld gebeurt. De huidige tijd noodzaakt mensen en organisaties om onder hoge tijdsdruk keuzes te maken. Dit heeft het risico van te snel genomen besluiten waarvan de consequenties onvoldoende zijn doordacht en die niet leiden tot het beoogde resultaat. Dit Praktijkboek biedt hulpmiddelen om als persoon in korte tijd te komen tot doordachte werkzame besluiten en als groep tot doordachte gedragen, werkzame besluiten.

De methode Dynamische Oordeelsvorming wordt in dit boek uitgelegd en toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Het model ‘beschrijft hoe je individueel en als groep kunt komen tot heldere conclusies en gedegen besluiten’. Uitgangspunt is steeds de mens met een vraag: het startpunt tot een oordeelsvormingsproces.

Het boek beoogt ‘een middel te zijn tot ontwikkeling van mens en organisatie’. Anders gezegd: een middel om te komen tot een lerende organisatie. In een tijd waarin mensen steeds meer ondergeschikt lijken te worden aan de processen die de efficiency moeten verhogen is het bijzonder te noemen, dat in dit boek een model wordt gepresenteerd voor een organisatie waarin de menselijke maat richtinggevend is.


12. Briljante ideeën: hoe kom je erop? | Steven Johnson | ISBN: 9789029087513

Hoe ontstaan goede ideeën? Verschijnen ze als een donderslag bij heldere hemel, of juist niet? En waar komt die donderslag dan vandaan? Dit boek laat de lezer kennismaken met innovatief denken:

- Wat wordt verstaan onder de 10/10-regel?
- Wat houdt exaptatie in en welke elementen dragen bij aan het optimaliseren van je creatieve mogelijkheden?
- Hoe ontdek je wat voor rol jouw dromen en andere omgevingsfactoren spelen op je innovativiteit?
- Wat kun je zelf doen om een stroom van briljante ideeën op gang te brengen? 


Steven Johnson beantwoordt bovenstaande vragen en reconstrueert in dit boek de ontstaansgeschiedenis van baanbrekende ideeën van grote denkers, ondernemers en wetenschappers. Bestsellerauteur Steven Johnson toont zich een meester in het openen van elke verstarde geest. Met zijn frisse blik spoort hij zijn lezers aan om creatief te denken en de briljante ideeën te laten komen.


13. Denken in beelden | Tineke Verdoes | ISBN: 9789085606536
Denk jij in beelden? Dan kun je in dit boek lezen hoe dat werkt in je hersenen, wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en waarom het gebeurt. Nog niet alles is duidelijk ook al is er al veel onderzoek naar gedaan. In ieder geval is nu wel aangetoond dat denken in beelden bestaat. Om de leerstof beter te begrijpen kun je oefenen met de opdrachten voor onder andere taal en rekenen die het makkelijker maken om op tijd klaar te zijn met je werk. Beelddenken komt veel voor, ook in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, dyspraxie, dyscalculie.

Beelddenkers kunnen sommige dingen heel goed, ze zijn bijvoorbeeld heel creatief, en andere niet, ze hebben moeite met woorden en taal. De leerstof is meer afgestemd op talige eigenschappen, beelddenkers hebben daarom een probleem. Over hoe dat werkt in de hersenen kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd, ouders, juffen en meesters lezen in Denken in beelden. De voorbeelden, tips en oefeningen zijn op het onderwijs geschreven en eenvoudig toe te passen. 

De combinatie van informatie op kindniveau en tips voor school maken van deze uitgave een waardevol instrument dat kinderen meer zelfvertrouwen kan geven.
Link: http://pdf.swphost.com/boeken/Denken_in_beelden_voorbeeld.pdf


14. De kracht van beelddenken | Ghislaine Bromberger | ISBN: 9789024416646
Met behulp van beelddenken wordt in dit boek het proces beschreven om op een creatieve wijze persoonlijke doelen en behoeftes, teamdoelen en -behoeftes en de doelen van de organisatie op het spoor te komen. Beelddenken is een wijze van bewustzijn dat ratio en intuïtie in verband brengt met elkaar waardoor je koers kunt bepalen.
De auteur presenteert een zevenstappenmethode die het proces ondersteunt. Praktisch uitvoerbare oefeningen worden aangereikt. De levendig verbeelde toekomst ondersteunt het kiezen en het handelen om - met de juiste koers - de visie te realiseren. De oefeningen kunnen op verschillende wijzen in zelfontworpen workshops, trainingen of coachtrajecten worden ingevlochten. Een afsluitend hoofdstuk geeft praktische tips waarmee trainingen kunnen worden verrijkt en ondersteund. Het boek is geschreven voor veranderkundigen: professionals, docenten en trainers - in opleiding - die met mensen werken, individueel en in organisaties.


15. De gids voor helder denken | Suzanne Weusten & Kees Kraaijeveld | ISBN: 9789081359290
Wil je beslissingen beter kunnen onderbouwen? Wil je helder leren nadenken over ingewikkelde problemen? Wil je denkfouten voorkomen? De gids voor helder denken wijst je de weg in je brein.

Dit boek (herziene heruitgave van 'Helder Denken. De routeplanner voor je brein' - 2010) is een praktische handleiding in helder denken. Het verschaft je gereedschap om je gedachten op een rij te zetten, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en denkfouten te herkennen.

Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en tips leer je weloverwogen een mening te formuleren en een beslissing te nemen. 

Helder denken is denken waar structuur in zit. Structuren snap je sneller als je ze voor je ziet. Alle denkstappen in dit boek zijn uitgetekend in fraai vormgegeven schemaatjes en Argumentenkaarten. Zoals een routeplanner automobilisten in de juiste richting stuurt, zo wijst dit boek je de beste route in je brein. Zo raak je nooit meer de weg kwijt.


16. Het oog kan zichzelf niet zien. Dialoog, de kunst van het samen denken | Els ten Hengel en Jan Bommerez | ISBN: 9789077341179
Als wereldleiders elkaar ontmoeten, wordt daarvoor vaak het woord 'dialoog' gebruikt. Vooral als er grote tegengestelde belangen spelen of wanneer er onderwerpen worden besproken die over grenzen heen reiken, lezen we in de krant dat 'er een dialoog op gang wordt gebracht'.

Tegenwoordig hoor je het woord echter ook steeds vaker in ondernemingen. Zei men vroeger: 'We hebben er nog eens stevig over gediscussieerd en we gaan het zo doen', nu zegt men bijvoorbeeld: 'Wij hebben een interessante dialoog gehad en we zijn tot de conclusie gekomen dat ...' Is de aard van de communicatie echt veranderd of wordt het woord 'dialoog' hier niet goed gebruikt?

In Het oog kan zichzelf niet zien leggen we je uit wat een dialoog is, wanneer je hem toepast en welke spelregels je in acht dient te nemen. We laten je zien dat je de dialoog kunt gebruiken om het potentieel van mensen, groepen en organisaties te exploreren en te benutten.


17. Beelddenken en begripsdenken, een wereld van verschil | Mechel Ensing en Coralien van Hattem | ISBN: 9789048431489
Denken in beelden kan iedereen. Wij worden er namelijk mee geboren. In onze opvoeding en op school leren wij vooral logisch redeneren. Daarom neemt het begripsdenken bij veel mensen snel de plaats in van het oorspronkelijke intuïtieve beelddenken. Maar niet bij iedereen en bij niemand compleet.

De 'Atlas van het beelddenken' beschrijft de wereld van beelddenkers: hun denkwijzen, hun manier van communiceren en de (werk)omgevingen waarin zij zich prettig voelen. De Atlas laat ook de verschillen zien in communiceren, ordenen en werken met begripsdenkers.


Met de Atlas van het beelddenken willen de auteurs een brede groep mensen informeren; niet alleen beelddenkers maar ook hun collega's, leidinggevenden, familie, coaches, trainers, docenten en iedereen die met hen in aanraking komt. Het uitgangspunt is om wederzijds begrip te kweken. De Atlas knipt de theorie en de praktijk van beelddenken op in overzichtelijke stukken. Zo kan iedereen zelf weer de stukken aan elkaar leggen tot een compleet en eigen beeld.18. Ons feilbare denken (Thinking, fast and slow) | Daniel Kahneman | ISBN: 9789047006473

Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie.

Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell 'Het beslissende moment', Nassim Taleb 'De zwarte zwaan' en Steven Levitt 'Freakonomics'.

Het boek werd meer dan 30.000 keer verkocht, en de term 'Ons feilbare denken' komt in allerlei discussies boven.


19. Het grote vindingrijkboek David Van Der Kooij | ISBN: 9789461938732

Het Grote Vindingrijkboek is een boek vol inspiratie en informatie voor leerkrachten in het basisonderwijs over een onderwerp waar veel over gesproken wordt: creatief denken. Wat het is, waarom het zo belangrijk is voor ons allemaal en vooral hoe we creatief denken binnen het onderwijs de broodnodige aandacht kunnen geven. Prikkelende achtergronden, praktische lesideeën en persoonlijke anekdotes maken dit boek tot een caleidoscoop van mogelijkheden voor leraren, schoolleiders en iedereen die kinderen wil verrijken met creativiteit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten