zondag 9 november 2014

Ben jij een beelddenker?


In deze blog leg ik uit wat beelddenken is, wat daar (on)handig aan is en hoe je kunt testen of jij zelf een beelddenker bent. Ook geef ik voorbeelden hoe je met beelddenkers kunt omgaan en tot slot een link naar een interessant TED-filmpje over sterk leiderschap.

Geboren beelddenkers 


Iedereen is een geboren beelddenker. Simpelweg omdat de taal nog moet worden geleerd. Als peuter leer je langzaam maar zeker dat de klanken betekenissen hebben en je via woorden met elkaar kunt 'praten'. Dat vervolgens jouw logica niet hoeft overeen te stemmen met de logica van iemand anders, schreef ik eerder deze blog met een stukje over semiotiek.

Hoewel we een leven lang een voorkeur houden voor beelden, leren de meeste mensen vooral in woorden te denken. Beelddenkers houden echter een voorkeur voor beelden in plaats van taal. Daarmee denken beelddenkers dus op een iets andere manier dan taaldenkers. Uiteraard kunnen de meeste mensen beide: zowel beelddenken als taaldenken, maar is meestal een van beide meer dominant aanwezig. Volgens studies schijnt het beelddenken zelfs een aangeboren eigenschap te zijn. Mogelijk dat 1 op de 10 mensen een beelddenker is.
Het beelddenken wordt ook wel aangeduid als visueel ruimtelijk denken. Een leestip is deze pdf, van psycholoog Linda Kreger-Silverman. Daarnaast zijn er diverse boeken over dit onderwerp verschenen, bijvoorbeeld:
  • Denken in Beelden van Tineke Verdoes
  • Beelden in je Hoofd van Lot Blom
  • De kracht van beelddenken van Ghislaine Bromberger, of
  • Beelddenken in de praktijk van Anneke Bezem en Marion van de Cootwijk.

Test

Wil je testen in welke mate je een beelddenker bent? Doe dan deze test!
Nog niet overtuigd? Doe dan deze test (tel het aantal keer 'ja'):

01. Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
02. Weet je dingen zonder goed te kunnen uitleggen waarom?
03. Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
04. Heb je een levendige verbeelding?
05. Herinner je je wat je ziet en vergeet je wat je hoort?
06. Bent je (erg) slecht in spellen?
07. Kunt je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
08. Ben je organisatorisch gehandicapt?
09. Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
10. Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
11. Herinner je je plaatsen te vinden die je slechts een maal bezocht?
12. Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
13. Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
14. Ben je musikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
15. Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
16. Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
17. Voelde je je knapper naarmate je ouder werd?
18. Bent je een slaaf van je computer?

Heb je 10 vragen met 'ja' beantwoord? Gefeliciteerd, dan ben je zeer waarschijnlijk een beelddenker!

Onhandig

Beelddenkers hebben het vaak lastig op school, omdat het (talige) schoolsysteem veel waarde hecht aan structuur, regels, concentratie, volgorde, details, herhaling en kennis. Voor ouders, leerkrachten en medeleerlingen kan de omgang met beelddenkers soms lastig zijn. En daardoor ook voor de beelddenkers zelf. Ik kan hier ook een woordje over meepraten, omdat mijn middelbare schoolperiode allesbehalve soepel verliep. Ik kon bijvoorbeeld uren kijken naar de rijtjes Duitse, Franse en Engelse woordjes, die ik de volgende dag even gemakkelijk weer vergeten was. En ook nu nog heb ik vaak moeite met namen van mensen, terwijl ik direct een gezicht voor ogen heb. Voor diegene die mij kennen: dit is dus niets persoonlijks, ik kan hier niets aan doen!

Handig

De meerwaarde van beelddenkers komen vaak pas later tot uiting. Kwaliteiten zijn bijvoorbeeld:
brede belangstelling
empathisch vermogen
creativiteit
doorzettingsvermogen
inzicht
overzicht
humor
verbanden leggen

Kortom, kwaliteiten die in veel organisaties zeer welkom zijn! Ik vind het dan ook bijzonder dat het aspect beelddenken bij veel mensen een relatief onbekend begrip is. Als je weet hebt van elkaars denkvoorkeuren, stel ik me zo voor dat dit de samenwerking kan bevorderen.

Corporate Storytelling & Leiderschap

Ben je een collega of manager van een beelddenker, besef je dan dat alleen tekst minder goed overkomt dan een plaatje (bijvoorbeeld een mindmap) of een beeldend verhaal.
Een goed verhaal verricht volgens Erik Mathlener dan ook wonderen als het gaat om bijvoorbeeld effectief verandermanagement en sterke samenwerking. Hier is ieder mens gevoelig voor en beelddenkers nog het meest.

Tot slot een mooi voorbeeld (TED filmpje) van een beeldend verhaal over sterk leiderschap. Een verhaal dat begint met een bijzonder voorbeeld van militair leiderschap. Vervolgens biedt het filmpje mooie inzichten over de kernwaarden van leiderschap. Ook leuke omdenkers, zoals waarom het geen probleem is wanneer Gandhi een hoge bonus zou hebben ontvangen!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten